Ładowanie Wydarzenia
19
Maj

NIE ŁAM SIĘ – XII Śląski Turniej Tańca Ulicznego w Zabrzu

19 maja 2018 @ 12:00 - 20:00
  • To event minęło.

ORGANIZATORZY:
Centrum Edukacji Twórczej OPP4 w Zabrzu
Studio Tańca Ulicznego OPP4 w Zabrzu
Wydział Oświaty UM w Zabrzu
Rada Rodziców przy OPP4 w Zabrzu

REGULAMIN ZAWODÓW

1 .Impreza ma charakter konkursowy, adresowana jest do tanecznych grup dziecięcych i młodzieżowych oraz solistów w wieku 7-20 lat

2.Turniej rozgrywany będzie w następujących kategoriach:

– formacje street dance do lat 11,
– formacje street dance 12-15 lat,
– formacje street dance 16-20 lat.
Układy z wykorzystaniem wszystkich technik street dance. Mile widziany będzie ciekawy pomysł, zastosowanie wielu technik streetowych. Czas prezentacji 2.30 do 4 min.

-solo hip hop 7–11 lat,
-solo hip hop 12-15 lat,
-solo hip hop 16-20 lat.
soliści w eliminacjach prezentują się przez 40 sek. w grupach 4-5 osób do muzyki organizatora, Ilość startujących w poszczególnych grupach wiekowych – max. 45 osób, jury w eliminacjach wybiera 16 lub 8 osób, które walczą w bitwach 1×1. W ćwierćfinale mają 1 wyjście 30 sek., w półfinale 2 wyjścia, w finale 3 wyjścia.

– solo break dance 7-11 lat,
– solo break dance 12-16 lat
soliści na eliminacjach każdy startujący prezentuje się dwukrotnie po 30 sek. w grupach po 3 osoby do muzyki organizatora. Jury wybiera 8 lub 4 osoby do walk. W półfinale mają po 2 wyjścia, w finale po 3 wyjścia.

-solo street dance improvization wiek – 12-20 lat – adresowany do wszechstronnych tancerzy, lubiących wyzwania muzyczne, w eliminacjach soliści prezentują się dwójkami przez 45 sek. do losowej muzyki przygotowanej przez DJ (cały zakres muzyki „ulicznej” –wszystkie odmiany rap, funk, break beat, house, dancehall, r&b itd.), jury wybiera 4 lub 8 osób, które walczą systemem 1 x 1 aż do finału, Wysoko cenione będzie podejście twórcze do podawanej muzyki.

3. O ewentualnych zmianach w przebiegu eliminacji lub walk decydują jurorzy w porozumieniu z organizatorem.

4. Ilość osób w formacjach 5-20 osób.
O przynależności wiekowej decyduje data urodzenia tancerza.
Wiek – w grupach mogą tańczyć osoby młodsze niż wskazuje kategoria, także jedna osoba starsza na 10 osób niż wskazuje kategoria. W grupie może występować instruktor jeśli mieści się w powyższych ramach wiekowych.

5. Kryteria oceny

formacji:
– oryginalność pomysłu choreograficznego i doboru muzyki,
– technika wykonania i poziom trudności elementów,
– wszechstronność taneczna w zakresie tańca ulicznego,
– wrażenie artystyczne.

Solistów:
– osobowość i oryginalność stylu,
– inwencja w interpretacji muzyki,
– technika taneczna,
– wrażenie artystyczne,
– wszechstronność taneczna i kreatywność (solo street dance).

6. Wymiary parkietu – 10m x 10m.

7. Zmagania tancerzy oceniać będzie trzyosobowe jury powołane przez organizatora.

Piotr „Baniak” Bańkowski z Poznania
Paweł „Tolek” Tolak z Warszawy
Mariusz Adamczyk z Warszawy

Jurorzy są doświadczonymi i wszechstronnymi tancerzami z wieloletnim stażem, choreografami, nauczycielami tańca.

8. Wszystkie zespoły i soliści otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.

9. Nagrody:
laureaci I miejsca w kategorii formacje – nagroda pieniężna, puchar, dyplom,
laureaci II i III miejsce w kategorii formacje – puchar, dyplom, nagrody pieniężne/ bony podarunkowe uzależnione od sposorów/grantodawców,
laureaci wyróżnień w kategorii formacje – dyplom,
laureaci w kategorii solo I miejsca – nagroda rzeczowa/bon podarunkowy, medal, dyplom (kat. do 11 lat), nagroda pieniężna, medale, dyplom (kategorie starsze),
laureaci II, III solo – medale, dyplomy, nagrody rzeczowe/bony podarunkowe.
laureaci IV miejsc solo – dyplom.

10. Akredytacja za udział w Turnieju wpłacona do 4 maja 2018 wynosi 20 zł od tancerza (jedna kategoria) lub 30 zł (za dwie i więcej kategorii). Dowód wpłaty przesyła instruktor lub placówka delegująca tancerzy na maila organizatora (opp4cet@gmail.com)
Akredytacja płatna po 4 maja wynosi 25 zł za jedną kategorię, lub 35 zł za dwie i więcej kategorii.W dniu Turnieju opłaty odpowiednio 30 zł za jedną i 40 zł za dwie i więcej kategorii. Ewentualne wpłaty po 4 maja lub w dniu Turnieju muszą być ustalone przez instruktora z organizatorem.

Nie dotyczy to tancerzy i grup z list rezerwowych. Płacą pierwszą stawkę.

Tancerze biorący udział w XVI Warsztatach Tańca Ulicznego „(Nie) Łam się” (którzy dokonali wpłaty za nie) płacą 15 zł akredytacji bez względu na ilość kategorii, w których startują.

11. Opłaty za tancerzy formacji oraz solistów z tych formacji uiszcza instytucja delegująca lub instruktor grupy.
Indywidualnie opłat dokonywać mogą tylko soliści nie występujący w formacjach.
W razie chęci otrzymania rachunku dane do jego wystawienia proszę podać w karcie zgłoszenia. Rachunki do odbioru w rejestracji Turnieju.
Konto organizatora – do wpłat

Rada Rodziców przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 4 – CET
Zabrze, ul. Korczoka 98
nr 56 1240 4849 1111 0010 3022 3722
z opisem: NŁS 2018/nazwa zespołu, ilość osób, np. AXES,10×20+solo,2×30-Kowalska,Nowak.

12. Brak potwierdzenia wpłaty za zgłoszone formacje i solistów (do 4 maja) lub ustaleń o późniejszej wpłacie akredytacji powoduje skreślenie ich z listy startowej i umieszczenie na niej zespołów i solistów z list rezerwowych (o czym jedni i drudzy zostaną powiadomieni mailowo na wskazany adres).

13. Liczba uczestników turnieju jest ograniczona ramami czasowymi turnieju. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia na kartach zgłoszeń Turnieju należy przesłać do 4 maja 2018 wraz z potwierdzeniem wpłaty na maila opp4cet@gmail.com.
Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone mailowo.
Do dniu 9 maja 2018 zostaną powiadomieni o ewentualnym uczestnictwie tancerze i formacje z listy rezerwowej.

Uwaga!
Listy startowe mogą zostać zamknięte po wypełnieniu limitów uczestników w danych kategoriach tanecznych.

14. Organizator zastrzega prawo do odwołania kategorii przy zbyt małej ilości zgłoszeń w danej kategorii – minimum 4 formacje i 8 solistów.

15. Uczestników Turnieju obowiązuje: obuwie sportowe halowe nie rysujące parkietu.

16. Tancerze i instruktor/opiekun grupy otrzymuje specjalną pieczątkę upoważniającą do wstępu na obiekt.
Osoby towarzyszące i publiczność muszą nabyć wejściówkę na Turniej (cena 7 zł).

17. Każda grupa musi posiadać opiekuna – osobę pełnoletnią, która odpowiada za formację, dostarczenie muzyki DJ itp. Jeden opiekun nie może przypadać na kilka grup. Do rejestracji Turnieju/ organizatora zgłaszają się tylko instruktorzy/opiekunowie grup, odbierają numery startowe solistów ze swoich grup, dyplomy uczestnictwa oraz uzyskują inne informacje organizacyjne. Za bezpieczeństwo tancerzy odpowiada instruktor/opiekun.
Jeżeli solista nie tańczy w żadnej z grup jego numer startowy odbiera on sam (pełnoletni) lub jego opiekun.

18. Organizator nie odpowiada za rzeczy utracone podczas turnieju oraz za wynikłe urazy. Każda formacja oraz nieletni solista musi mieć opiekuna zgodnie z obowiązującymi przepisami.

19. Podczas turnieju obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i picia alkoholu

20. Podczas turnieju będzie działać biuro organizatora, bufet oraz punkt medyczny.

Wstępny program Turnieju i warsztatów:

11.00 – 12.00 rejestracja dla kategorii do 11 lat
12.05 – rozpoczęcie I cz. turnieju
eliminacje solistów – hip hop, break dance
prezentacje formacji do 11 lat
walki solistów
13.00 – 14.00 – rejestracja dla solistów hh 13-20, bd, sd (i formacji)
14.00 – 14.20 rozdanie nagród w kategorii do lat 11
14.30 – rozpoczęcie II cz Turnieju
eliminacje solistów hip hop i break dance
prezentacje formacji 12-15 lat
walki solistów
do 15.30 – 16.30 rejestracja dla kategorii 16-20 lat i solo streeet dance
16.40 – 17.00 rozdanie nagród w kategorii 12-15 lat
17.10 – rozpoczęcie III cz. Turnieju
eliminacje solistów hip hop i street dance
prezentacje formacji
walki solistów
19.40– 20.00 – rozdanie nagród w kategorii 16-20 lat
Dokładny plan Turnieju ukaże się do 10 maja 2018.

Zapraszamy również na Warsztaty Tańca Ulicznego „(Nie) Łam się” z jurorami .
Kontakt mailowy opp4cet@gmail.com

Szczegóły

Data: 19 maja 2018
Czas: 12:00 - 20:00
Kategoria WydarzenieZawody Taneczne